Tempura Mix Powder (Gluten Free)
แป้งทอดกรอบ เทมปุระ กลูเตนฟรี

OPAN แป้งทอดกรอบ เทมปุระ กลูเตนฟรี โอปัน คายน้ำมันเก่ง ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ แป้ง Premium สูตรลับจากญี่ปุ่น Gluten-free คนแพ้กลูเตนสามารถทานได้ ทำเมนูได้ หลากหลาย รสชาติอร่อย ไม่ต้องปรุงเพิ่ม มาตรฐานการผลิตระดับสากล GMP, HACCP, ISO22000, Gluten Free Test, ฮาลาล, อย. Gluten free flour แป้งกลูเตนฟรี ปราศจากแป้งสาลี 100% ทำง่าย | อร่อย | ปลอดภัย | ไร้กังวลไม่มีส่วนผสม แป้งสาลี (Wheat) ถั่ว (Soy) ไข่ (Eegs) ปลา (Fish)Share:

รายละเอียด Tempura Mix Powder (Gluten Free)

แป้งทอดกรอบเทมปุระ กลูเตนฟรี โอปัน

OPAN แป้งทอดกรอบ เทมปุระ กลูเตนฟรี โอปัน คายน้ำมันเก่ง ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ แป้งPremiumสูตรลับจากญี่ปุ่น • • • Gluten free flour • • • คนแพ้กลูเตนสามารถทานได้ ทำเมนูได้หลากหลาย รสชาติอร่อย ไม่ต้องปรุงเพิ่ม มาตรฐานการผลิตระดับสากล แป้งกลูเตนฟรี • ปราศจากแป้งสาลี 100% ทำง่าย | อร่อย | ปลอดภัย | ไร้กังวล

OPAN Brand

Premium

730 day

400g

170 - 180°c

สูตรลับจากญี่ปุ่น คายน้ำมันเก่ง ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ
Gluten-free คนแพ้กลูเตนสามารถทานได้ หลากหลายเมนู ไก่ทอด กุ้งทอด ปลาทอด รสชาติอร่อย ไม่ต้องปรุงเพิ่ม มาตรฐานการผลิตระดับสากล GMP, HACCP, ISO22000, Gluten Free Test, ฮาลาล, อย.

 • ไม่ผสมแป้งสาลี (Non-Wheat)
 • ไม่ผสมนม (Non-Milk)
 • ไม่ผสมถั่วเหลือง (Non-Soya)
 • ไม่ผสมไข่ (Non-Eggs)
 • ไม่ผสมปลา (Non-Fish)
 • ไม่ผสมถั่วต่างๆ (Non-Nuts)
 • ไม่ผสมถั่วลิสง (Non-Peanuts)
 • ไม่ผสมเมล็ดงา (Non-Sesame Seeds)
 • ไม่ผสมผักขึ้นฉ่าย (Non-Celery)
 • ไม่ผสมลูพิน(Non-Lupin)
 • ไม่ผสมมัสตาร์ด (Non-Mustard)
 • ไม่ผสมหอยและหมึก (Non-Molluscs)
 • ไม่ผสมสัตว์น้ำทะเลที่มีเปลือก (Non-Crustaceans)
 • ไม่ผสมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Non-Sulphur dioxide)

 • อย. (FDA)
 • ฮาลา (HALAL)
 • GMP
 • HACCP
 • ISO22000
 • Gluten Free Lab Test
 • TOP 14 ALLERGEN FREE

m.me/opanfood

#OPAN #แป้งกลูเตนฟรี #แป้งดีทำอะไรก็อร่อย #สูตรลับจากญี่ปุ่น #อร่อย #ไม่อมน้ำมัน #GlutenFree

#HealthyFood #กลูเตนฟรี #อาหารเพื่อสุขภาพ #ความอร่อยที่ต้องแบ่งปัน

ช่องทางสั่งซื้อ : OPAN - แป้งทอดกรอบ กลูเตนฟรี